Amx menu
Přidal/a portalbj dne
amx_kick "nick/id" - vyhodí hrá?a podľa nicku/userid
amx_ban "nick/id" "?as" - zabanuje hrá?a podľa nicku/userid - ?as uvádzajte v minútach, 0 je permanent ban
amx_addban "nick/ip" "?as" - pridá ban hrá?a podľa authid/IP adresy do serverového
amx_addbanv "nick/ip"- odbanuje hrá?a podľa authid/IP adresy
amx_slay "nick/id - zabije hrá?a (nick/userid)
amx_slap "nick" "damage" - prepleskne hrá?a (nick/userid) s damage 0-100 HP
amx_leave "tag1" "tag2" - vyhodí zo servera hrá?a ktorí nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom
amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who - vypíše zoznam hrá?ov na serveru
amx_cvar [hodnota] - zmení alebo vypíše hodnotu zadaného cvar
amx_map "menomapy" - zmení mapu
amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súbora
amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli serveru
amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy
amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly
amx_say text- pošle spravu všetkým hrá?om do normálneho chatu
amx_chat text- pošle spravu všetkým adminom do normálneho chatu
amx_psay "nick/id" text- pošle súkromnú spravu hrá?ovi nick/userid do normálneho chatu
amx_tsay text - pošle farebnú spravu všetkým hrá?om . Ukáže ju v ľavo
amx_csay "color" text - pošle farebnú centrovanú (nad cross) spravu všetkým hrá?om
amx_votemap "meno_mapy1" "meno_mapy2" - zahájí votovanie výberu mapy
amx_votekick "nick"- zahájí votovanie vyhodenie hrá?a
amx_voteban "nick"- zahájí votovanie zabanovanie hrá?a
amx_vote "otázka" "odpove?1" "odpove?2"- zahájí votovanie na zadanú otázku
amx_cancelvote - zruší posledne probiehajuceho votovania
amx_modmenu - zobrazí hlavne AMX Mod X menu
amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu
amx_mapmenu - zobrazí menu pre zmenu mapy
amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie mapy
amx_kickmenu - zobrazí kick menu
amx_banmenu - zobrazí ban menu
amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovanie hrá?ov medzi T a CT týmom
amx_clcmdmenu- zobrazí menu klientských príkazov
amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázané(povolení) zbrane
amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spúšťanie a pauzovanie pluginou
amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguráciu štatistik
amx_help - zobrazí všetky povolene príkazy

Príkazy pre Hrá?ov :

say(Z) /hp - zobrazí informácie o tom kto ta zabil
say(Z) /statsme - zobrazí tvoju štatistiku
say(Z) /stats - zobrazí štatistiku ostatných hrá?ov
say(Z) /top15 - zobrazí štatistiku 15 najlepších hrá?ov na serveri
say(Z) /rank - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej štatistike na serveri)
say(Z) nextmap - vypíše následujúcu mapu
say(Z) timeleft - vypíše ostávajúci ?as do zmeny mapy
say(Z) thetime - vypíše aktuálny ?as